valentinahas (03/07/2015 02:13:17)
super!
milamila (03/20/2015 21:39:02)
Сережа супер! ТАК ДЕРЖАТЬ!!
vtroyanovskiy (03/20/2015 22:45:15)
Sergey vpered! super!!!
rusyasinskiy (03/20/2015 22:58:32)
KLASS! SERGEY!!!
olyadulatova (03/21/2015 00:29:42)
oh eyh!!!!! wonderful klip.. i like...super.
Alexxx (03/21/2015 20:54:36)
super!!!!
sergeyivanov (03/25/2015 05:46:37)
SERGEY SUPERSTAR!!!
yunusov (03/25/2015 19:47:01)
SEREGA SIMKENT S TOBOY!!!
maryayuzevic (03/28/2015 02:13:19)
Сережа, удачи тебе!!!